Desenvolupament d’aplicacions basades en l’Android

 

Aunque está lejos del tema de central de mi blog, mi universidad (UOC – Universitat Oberta de Catalunya) ha liberado los apuntes de la asignatura “Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils”, así que os dejo la introducción, así como el link al módulo al que hago referencia en el título.

Seguro que os gustará, aunque personalmente, prefiero Windows Phone Guiño

“Aquest mòdul presenta una introducció al desenvolupament d’aplicacions
mòbils basades en l’Android. Per a estudiar la plataforma Android ens centrarem
en el tipus d’aplicacions natives, i així podrem veure amb més detall les
peculiaritats per a aquest cas particular, i de passada tindrem una visió més
clara del desenvolupament d’aplicacions natives.

L’Android va néixer com una novetat amb molt futur però ha passat de ser una
gran promesa a un dels grans de la indústria. Amb molts dispositius, i creixent
sense parar, és una tecnologia que sens dubte s’ha de tenir en compte. A més,
ha estat construïda amb unes bases molt sòlides, i ha intentat no tancar la
porta a cap opció de desenvolupament ni arquitectura, la qual cosa és molt
útil per a poder aprendre els desenvolupaments mòbils.
Farem un recorregut sobre les diferents fases de desenvolupament d’una aplicació
mòbil aplicades al cas de l’Android.

Primer veurem una petita introducció a la història i les peculiaritats de la tecnologia,
passant per les raons que fan avui dia de l’Android un dels grans candidats
a ser dominador mundial.

Després veurem amb més detall les eines que conformen tot l’ecosistema, veient
en detall l’arquitectura de les aplicacions i el cicle de vida típic que tenen.
A continuació ens centrarem en les diferents funcionalitats que ens ofereix la
tecnologia per a accedir al maquinari dels dispositius, passant per la construcció
d’interfícies d’usuari, i arribant al desament de dades o les comunicacions.
Aprofitant aquest apartat veurem les opcions que ens ofereix la plataforma per
a poder posar a prova i millorar la nostra aplicació.

Finalment tocarem tots els temes relacionats amb les fases de distribució de
l’aplicació. Veurem com es pot arribar a publicar una aplicació per a ser comprada
pels usuaris, i el seguiment posterior, i també com podem aprofitar les
eines que ofereix l’Android per a fer negoci no solament amb la venda directa.

Amb això tindrem una visió global de la tecnologia, suficient per a poder començar
un nou projecte d’Android sabent exactament quines opcions hi ha
en cada apartat o bé sabent on podem trobar la informació.

Finalment, hi ha alguns temes que no quedaran coberts en aquest mòdul, per
diverses raons:

• No es veurà cap tutorial, i per tant no hi haurà la descripció de com cal fer
pas per pas un desenvolupament. Per a això es proporcionaran recursos
existents fora del mòdul i específicament dissenyats per a això.

• No es presentarà una guia de referència exhaustiva del desenvolupament
en l’Android, ja que per a això hi ha les referències oficials, que són molt
més àmplies i actualitzades. Malgrat tot, s’expliquen casos concrets per a
comprendre’l millor.

• Es pressuposen bases de programació i de patrons de disseny de programari
(software), ja que això ja ho ha assumit l’estudiant gràcies a altres assignatures.”

Anuncios